AMOODBANA.COM

طراحی1393

استفاده از طراحی با رابط کاربری آسان جهت هر نوع بازدید کننده

زبان های برنامه نویسی

استفاده از PHP,CSS,jQuery,MySQL,HTML5,CSS3

بهینه سازی

خیر